De drijvende kracht achter 4 Your Advice is Anne-Miek Veenhuis. Zij is de eerste vrouwelijke Register Strateeg van Nederland. Hoog opgeleid en heeft jarenlange bedrijfsbrede ervaring opgedaan bij zowel publieke als bij commerciële organisaties. Zij weet wat het is om op senior management- en directieniveau te opereren en ondernemingen strategisch en bedrijfsbreed bij te staan. Ze beschikt over een groot analytisch vermogen en vindt het een uitdaging om problemen op te lossen.

Anne-Miek Veenhuis

“Ik ga graag met mensen om, maar wil ze vooral helpen. In mijn carrière heb ik vaak met adviseurs gewerkt, en zo ervaren dat adviseurs zich vaak bezighouden met een gedeelte van het probleem, en daarmee andere facetten uit het oog verliezen. Ik richt mij op het complete probleem en ga voor de totale oplossing. Als ik ergens aan begin maak ik dat ook af. Ik voel aan wat anderen bezighoudt en sta voor een aanpak waar de organisatie behoefte aan heeft en die past in de cultuur van het bedrijf.“