Register Strateeg™ ?

Register Strategen zijn hoog opgeleide mensen, die weten wat het is om op senior managementniveau te opereren. Zij staan ondernemingen strategisch en bedrijfsbreed bij.

Met de Register Strateeg™ weet u vooraf wie u in huis haalt, want de Register Strateeg™ is conform Europese regelgeving gecertificeerd. Register Strateeg™ is een beschermde titel en kwaliteitskeurmerk, waardoor u weet dat u met een ervaren en kundige managementadviseur van doen hebt.

Kwaliteitskeurmerk

De titel Register Strateeg™ is een beschermd kwaliteitskeurmerk. Om de beschermde titel Register Strateeg™ te mogen gebruiken, dient men opgeleid en gecertificeerd te zijn door het Europese Instituut for Accreditation. (EIFA). De EIFA is een Nederlandse en volledig onafhankelijke accreditatie-instelling, die werkt conform de Europese normering voor het certificeren van personen: NEN-EN ISO/IEC 17024.

Jaarlijkse toetsing

Een Register Strateeg™ wordt geacht zijn/haar kennis actueel te houden en ervoor te zorgen altijd op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen in zijn/haar vakgebied.

Jaarlijks wordt op basis van (werk)ervaring en Permanente Educatie getoetst of nog aan de voorwaarden voor het voeren van de titel wordt voldaan. Als aan de vastgestelde criteria is voldaan zal de certificatie worden verlengd. Op deze wijze wordt de waarde van de titel gewaarborgd en is de opdrachtgever verzekerd van de hoogste kwaliteit.

Ethische code

Register Strategen zijn gehouden aan de Ethische Code Register Strateeg™. Deze gedragscode ziet met name toe op het correct handelen als Register Strateeg™ in het dagelijkse zakelijke verkeer.